Bingo 5 Results

Nhật Bản có một số trò chơi xổ số; phổ biến nhất là Bingo 5. Cuộc rút thăm này chỉ diễn ra một lần một tuần, vào thứ Tư lúc 8 giờ tối. Người chơi chọn một bộ số từ phạm vi rộng hơn, như đối với hầu hết các loại xổ số trên thế giới.

Vé được bán cho đến một thời gian ngắn trước khi lễ bốc thăm diễn ra, sau đó việc bán hàng sẽ bắt đầu lại sau khi kết thúc đợt rút thăm. Chúng có thể được mua thông qua các nhà bán lẻ và trực tuyến.

Kết quả có thể được xem trên truyền hình, nhưng chúng cũng được công bố trực tuyến ngay sau khi kết quả bốc thăm đã được xác minh. Người chơi tin rằng họ đã trúng giải thưởng có thể kiểm tra vé của họ tại đại lý bán lẻ nếu họ mua trực tiếp, nhưng nếu họ mua trực tuyến, thì việc kiểm tra sẽ tự động.

Các giải thưởng nhỏ hơn được thanh toán thông qua nhà bán lẻ hoặc trực tiếp trực tuyến, nhưng bạn phải yêu cầu một giải thưởng lớn hơn.