Giấy phép

Alderney Gambling Control Commission

Ủy ban kiểm soát cờ bạc Alderney (AGCC) là cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm quản lý cờ bạc trực tuyến thay mặt cho Bang Alderney. Được thành lập vào tháng 5 năm 2000, AGCC đảm bảo rằng phương pháp quản lý và giám sát của mình đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về sự công bằng, minh bạch và bảo vệ người chơi.

Xem thêm